Web výrobců

Web výrobců

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tato aplikace slouží

 

Aplikace neobsahuje informace o odměnách vybraných od zahraničních kolektivních správců, odměnách dodatečně vypočtených v rámci reklamací a odměnách vyúčtovaných dle údajů doložených "Čestným prohlášením výrobce zvukových a zvukově-obrazových záznamů". V přehledu jsou vždy data vztahující se k vyúčtováním provedeným za tři poslední roky.  

Pro přístup do této aplikace je třeba provést registraci. Přístup může získat pouze výrobce, pro kterého INTERGRAM vybral a vyúčtoval odměnu v daném období a který má s INTERGRAM uzavřenou smlouvu o zastupování. 

Postup registrace je následující:

1)    Klikněte na levé modré pole „Registrace“ na horní liště a vyplňte registrační formulář.

2)    Vyčkejte na e-mail s podrobnými instrukcemi k ověření podpisu, bez kterého nelze registraci dokončit.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zásady ochrany osobních údajů