Web výrobců

Pro přístup do této aplikace je třeba provést registraci. Přístup může získat pouze výrobce, pro kterého INTERGRAM vybral a vyúčtoval odměnu v daném období a který má s INTERGRAM uzavřenou smlouvu o zastupování.

Registrace podléhá ověření ze strany INTERGRAM. S ohledem na vysoký počet registrací může proces schválení trvat až několik dní. Prosíme proto o trpělivost.

Postup registrace je následující:
  1. Klikněte na levé modré pole „Registrace“ na horní liště a vyplňte registrační formulář.
  2. Vyčkejte na e-mail s podrobnými instrukcemi k ověření podpisu, bez kterého nelze registraci dokončit