Web výrobců


Toto je původní web výrobců, který slouží pouze k zobrazení vyúčtování za roky 2020 a předchozí. Web není dále udržován. Výsledky vyúčtování za rok 2021 a veškeré funkce vč. elektronického podání dokumentů naleznete na novém klientském Portálu na adrese https://portal.intergram.cz/